Betlejemskie Światło Pokoju 2023

Zdjęcie z przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

W dniu 13 grudnia przedstawicielki Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej przekazały na ręce Wójta Gminy – Marcina Kotyczki Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.
Więcej na temat akcji: https://swiatlo.zhp.pl/

Przy portierni Urzędu Gminy w Ornontowicach w dniach 18-23 grudnia (w godzinach pracy Urzędu Gminy), betlejemski ogień zostanie udostępniony mieszkańcom, tak aby każdy chętny mógł zabrać jego płomień do swojego domu. Zapraszamy!