Remont ul. Spokojnej i ul. Klonowej

Tablica informująca o dotacji.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 22 listopada została podpisana umowa na realizację zadania pn. Remont dróg gminnych ulicy Spokojnej i Klonowej w Ornontowicach. Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 549 476 zł, z czego wartość dofinansowania to 268 895 zł.

W ramach prac remontowych wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz obustronnie ułożone krawężniki na ławie betonowej. Zgodnie z harmonogramem prac, roboty będą prowadzone w terminie od stycznia do końca czerwca 2024 roku.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr tel. 32 33 06 268.

Zdjęcia tablic informujących o dofinansowaniu.