40-lecie Chóru Jutrzenka

Zdjęcie z uroczystości jubileuszu 40-lecia Chóru Jutrzenka.

W dniu 28 stycznia odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Chóru Jutrzenka, które rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach pod przewodnictwem ks. prof. Antoniego Reginka oraz ks. proboszcza Grzegorza Lecha.

Tuż po nabożeństwie Chór Laudemus Mariam z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach (dyrygent Krzysztof Hrycyszyn) oraz Chór Jutrzenka (dyrygentki: dr Joanna Pudlik i Zofia Zaleska) wykonały koncert kolęd.

Dalszą część obchodów zacnego jubileuszu przeprowadzono w sali ARTerii CKiP, gdzie oprócz członków Jutrzenki, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Przewodniczacy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Ornontowice – Sebastian Spyra, ks. Proboszcz – Grzegorz Lech, Dyrektor Artystyczny ŚZChiO – prof. Iwona Melson, Prezes Okręgu Mikołów ŚZChiO – Benedykt Oberda, Kierownik Artystyczny Okręgu Mikołów ŚZChiO – Lilianna Czajkowska, Kapelan ŚZChiO w Katowicach – ks. prof. Antoni Reginek oraz przedstawiciele ornontowickich jednostek organizacyjnych i społecznych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych chórów, chrzestnych Chóru oraz sponsorów.
Uroczystość prowadziła Dyrektor ARTerii CKiP – Aleksandra Malczyk, a w tle przygrywała Kapela Podwórkowa Śląskie Bajery.

Jubileusz 40-lecia był świetną okazją do podziękowań i odznaczeń, które w pierwszej kolejności wręczyli Jubilatom przedstawiciele Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach w osobach prof. Iwony Melson i ks. prof. Antoniego Reginka. Odznaczenia otrzymali:
• Chór Jutrzenka – złota odznaka honorowa III stopnia za zasługi dla kultury muzycznej,
• Grażyna Król – brązowa odznaka I stopnia,
• Damian Drażyk, Janina Kałka, Maryla Kandziora, Elżbieta Kiwior, Aleksandra Kontusz, Krystyna Niedobecka, Małgorzata Swadźba – srebrna odznaka II stopnia,
• Kazimierz Los – złota odznaka III stopnia,
• Antonina Gnat – złota odznaka IV stopnia z laurem,
• Jan Gołąb – złota odznaka VI stopnia z brylantem.

Prezes Jutrzenki – Jan Gołąb podziękował chórzystom za ich zaangażowanie w życie Chóru, które przez 40 lat zaowocowało niezliczonymi próbami, wyuczonymi tekstami, występami i niezwykłymi przyjaźniami. Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, składając życzenia dalszego harmonijnego rozwoju, wręczył na ręce Jana Gołębia pamiątkową statuetkę.
Przypomnijmy, że Prezes Chóru Jutrzenka – Jan Gołąb obchodzi w tym roku 25-lecie swojej prezesury, a aż siedmiu z aktualnego składu chórzystów jest w Jutrzence od samego początku. Są to: Maria Adamczyk, Stefan Drażyk, Jan Gołąb, Helena Pander, Łucjan Szolc, Ruta Wilczek oraz Urszula Zając, za co zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy dyplomami uznania.

Galeria zdjęć z Jubileuszu 40-lecia Chóru Jutrzenka – Ornontowice, 28 stycznia 2024 r.