Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od dnia 29.01.2024 r. do 09.02.2024 r. z powodu ferii zimowych.