Dodatek osłonowy

Grafika promocyjna z napisem: dodatek osłonowy oraz logotyp: Rządowa Tarcza Administracyjna.

Informujemy, że w Gminie Ornontowice realizacją zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski można składać w terminie od 22 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka (przed wysłaniem elektronicznie wypełnionego wniosku jako załącznika do pisma ogólnego należy podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym)
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPSw godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek : 8:00 – 14:30

środa 8:00 – 16:30, piątek 8.00 – 12.30

 • listownie – na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żabik 9/ 6 i 9, 43-178 Ornontowice

Wnioski złożone po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W sprawie przyznania dodatku osłonowego będą wydawane informacje, które zostaną wysłane na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku podania adresu e-mail w formularzu wniosku, pozytywne rozstrzygnięcie należy osobiście odebrać w siedzibie organu. Odmowa przyznania dodatku nastąpi w formie decyzji, która zostanie wysłana w formie tradycyjnej.  

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają:

 • 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek przyznaje się nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20,00 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwa 1 osobowe – 228,80 zł jednorazowo;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – 343,20 zł jednorazowo
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – 486,20 zł jednorazowo;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – 657,80 zł jednorazowo.

UWAGA. Dodatek osłonowy może zostać podwyższony, a jest to uzależnione od źródła ogrzewania. Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i które wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwa 1 osobowe – 286,00 zł jednorazowo;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – 429,00 zł jednorazowo;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – 607,75 zł jednorazowo;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – 822,25 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatku osłonowego dostępne są również na stronie Facebook Gops Ornontowice

Pliki z drukami dostępne są na stronie BIP GOPS Ornontowice w zakładce druki do pobrania:
https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/