Można zgłaszać wnioski o nagrody lub wyróżnienia Wójta Gminy w związku z osiągniętymi rezultatami sportowymi

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień Wójta Gminy za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2023 można składać w biurze obsługi stron Urzędu Gminy Ornontowice do 31 stycznia 2024 r. Poniżej dostępny jest wzór wniosku o nagrody/wyróżnienia sportowe Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w oparciu o Uchwałę LIII/450/23 Rady Gminy Ornontowice z dnia 23 lutego 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 0050.0720.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 1 marca 2023 r.