Mrozy – zabezpieczenie węzłów wodomierzowych

Grafika wodomierza.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej przypomina o konieczności zabezpieczenia węzłów wodomierzowych przed panującymi warunkami atmosferycznymi (przed mrozem) ponieważ otwarte lub nieszczelne okienko w piwnicy w której zlokalizowany jest węzeł wodomierzowy może doprowadzić do zamarznięcia wodomierza, przerwania dostaw wody a w konsekwencji uszkodzenie wodomierza, którego koszty naprawy poniesie właściciel posesji. Szczególnie właściciele budynków w budowie powinni zabezpieczyć węzły wodomierzowe.