ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS rozpoczął przekazywanie do ponad 3,3 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za rok 2023. Informacja będzie zamieszczona na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2