Obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przypominamy mieszkańcom użytkującym wyroby zawierające azbest o obowiązku złożenia Wójtowi Gminy Informacji o wyrobach zawierających azbest, do dnia 31 stycznia 2024 r.

Druk Informacji dostępny jest w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami (pok. 114) oraz na stronie internetowej – TUTAJ!