Spotkanie Wójta z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy - Marcina Kotyczki z mieszkańcami - 10.01.2024 roku.

W dniu 10 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. W pierwszej części Wójt Gminy – Marcin Kotyczka przedstawił najważniejsze inwestycje zrealizowane i rozpoczęte w 2023 roku, w tym m.in.: budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum, modernizację PSZOK-u, budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia), modernizację dróg gminnych, budowę budynku wielofunkcyjnego (etap I – sala widowiskowa), budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej, modernizację obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa, budowę Zielonej Strefy Relaksu, budowę Ekopracowni pod chmurką czy modernizację łazienek w ZS-P.

Omówił także działania z zakresu inicjatywy antysmogowej, udzielonych dotacji proekologicznych, dołączenia do Klastra energii i realizację Akcji zima 2023/2024.
Następnie wskazał najważniejsze punkty budżetu Gminy Ornontowice na 2024 rok wraz z zaplanowanymi wydatkami majątkowymi, wyróżniając nowe inwestycje, w tym m.in.: budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Północ, Program Słoneczna Gmina Ornontowice III, budowę i modernizację dróg gminnych, poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków, modernizację oświetlenia ulicznego czy budowę Pumptracka przy ul. Słonecznej.

W drugiej części głos zabrali mieszkańcy, gdzie wśród pytań pojawiła się problematyka dotycząca: bezpłatnej komunikacji gminnej, kanalizacji sanitarnej, remontów dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego oraz fotowoltaiki.

Przez cały czas do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, a po zakończeniu spotkania rozdano mieszkańcom kalendarze ścienne na 2024 rok w celach promocyjnych Gminy Ornontowice.


Galeria zdjęć ze spotkania Wójta Gminy – Marcina Kotyczki z mieszkańcami. Sala ARTerii-CKiP – 10 stycznia 2024 roku.