Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM III – 10 stycznia 2024 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM III  – (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy).

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Komunikat:

Ostrzeżenie obowiązuje: 10.01.2024 r.

Zaleca się ograniczenie stosowania kominków, korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.

Zalecenia: https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/poziomy-ostrzegania-zalecenia/

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.