Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2024 roku

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Zarządzenie Nr 0050.0844.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2024 roku: