ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zmiany w emeryturach pomostowych. Więcej osób skorzysta ze świadczenia.

Obowiązują już przepisy, które zmieniły ustawę o emeryturach pomostowych. Dzięki nim z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2