ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Uwaga na oszustów internetowych. Podszywają się pod ZUS i wnioski 800 plus.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy otrzymali na swój adres email link do wniosku, który pozwoli podwyższyć świadczenie wychowawcze z 500 zł do 800 zł. To oszustwo. ZUS nie wysyła takich wiadomości z linkiem. Przypomina, że świadczenie w wyższej wysokości od 2024 r. jest podnoszone automatycznie, bez udziału klienta.

Świadczenie wspierające, które wprowadzono od 1 stycznia 2024 r., będzie przyznawał i wypłacał
ZUS, po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To nowe
świadczenie jest przyznawane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18
lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna.
Co ważne – obu tych świadczeń nie wolno łączyć, trzeba zdecydować się na jedno z nich.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2