Informacja o rozliczeniu dotacji na zadanie publiczne pn. “Aktywizacja i rozwój sportu w Gminie Ornontowice w 2023 r.”

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Poniżej zamieszczamy Informację Wójta Gminy Ornontowice o prawidłowym rozliczeniu dotacji na zadanie publiczne pn. “Aktywizacja i rozwój sportu w Gminie Ornontowice w 2023 r.”