Informacja o wzmożonym ruchu kolumn pojazdów wojskowych od dnia 12.02.2024 r.

Informacja

W związku z otrzymanym w dniu 09.02.2024 r. e-mailem z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informujemy, że od dnia 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Kolumny pojazdów wojskowych będą przemieszczać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Z uwagi na powyższe informujemy mieszkańców o ww. utrudnieniach oraz prosimy o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
  • niepublikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych, dane dotyczące wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice