Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Konsultacje projektów Uchwał Rady Gminy Ornontowice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0865.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024: