ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dorabiałeś do wcześniejszej emerytury lub renty – poinformuj ZUS o osiąganych zarobkach.

Osoby z wcześniejszą emeryturą oraz renciści, którzy dodatkowo pracowali w ubiegłym roku, muszą pamiętać o tym, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach jakie osiągnęli w 2023 roku. Chodzi wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też z przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2