Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w rejonie przystanku “Ornontowice – Cicha”

Informacja

Od dnia 12.02.2024 r. obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji prac w ramach zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zwycięstwa w Ornontowicach”. Zmianie uległa lokalizacja przystanku ,,Ornontowice Cicha”:

– stanowisko nr 1 (kierunek: Gierałtowice) zostanie przesunięty o około 150 m przed swoją stałą lokalizacją tj. w rejon posesji Zwycięstwa 80 i 82A,

– stanowisko nr 2 (kierunek: Orzesze) zostanie przesunięty o około 200 m za swoją stałą lokalizacją tj. w rejon posesji Zwycięstwa 25 i 27.

Bezpłatna komunikacja gminna oraz pozostałe linie autobusowe tj. nr 636 i nr 647 będą od 13.02.2024 r. zatrzymywać się na ww. stanowiskach.