Bezpłatne przejazdy dla dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia (zakup biletu w systemie Transport GZM)

Informacja

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na kwiecień, maj, czerwiec 2024 r. (bilet: Sieć 90), który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM.

Koszt zakupu biletu 3-miesięcznego przez Gminę wynosi 199,50 zł dla jednego ucznia.

Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do otrzymania biletu miesięcznego kodowanego w systemie Transport GZM muszą osobiście złożyć wniosek w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ornontowice (pokój nr 415) w wyznaczonym terminie: od 11.03.2024 r. do 22.03.2024 r.

Prosimy o przygotowanie danych:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) nr IKU w systemie Transport GZM osoby uprawnionej,

c) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Urząd Gminy zamieści na stronie internetowej: www.ornontowice.pl informację od kiedy bilet Sieć 90 zostanie zakupiony.