ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gdy choroba się przedłuża, a limit dni na chorobowym już wyczerpaliśmy, wówczas możemy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest chora, a dalsze leczenie lub rehabilitacja dają jej szanse na odzyskanie zdolności do pracy.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2