Konsultacje

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0875.2024 z dnia 11 marca 2024 r.w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice: