Gmina Ornontowice z dofinansowaniem w ramach Klastra Energii

Zdjęcia z podpisania umowy - Klaster Energii.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Ornontowice oraz Miasto Orzesze zdobyły kolejne dofinansowanie dzięki współpracy w ramach Klastra Energii! W ramach klastra pozyskano środki z programu inwestycja B2.2.2 KPO działanie A.1 „Rozwój istniejących klastrów energii” o wartości 177 935 zł. Pozyskane fundusze zostaną spożytkowane na sporządzenie koncepcji rozwoju klastra, w tym zadań i zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji do 2030 roku. Koncepcja rozwoju zostanie sporządzona do końca 2024 roku przez koordynatora klastra we współpracy z członkami klastra energii.

W kolejnym etapie, po ocenie i akceptacji koncepcji rozwoju klastra przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zostaną przekazane środki na sporządzenie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej niezbędnej do zrealizowania zadań wyznaczonych w koncepcji rozwoju.

To kolejny krok w stronę naszej zrównoważonej przyszłości, a także dowód na siłę naszej współpracy i determinacji w dążeniu do celów rozwojowych naszego regionu!

Szczegóły dot. naboru i jego wyników są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-instalacji-oze-realizowanych-przez-spolecznosci-energetyczne–inwestycja-b2222023IIpol