Lekcja edukacyjna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z zakresu ochrony zwierząt

Infomacja

Realizując zapisy Uchwały Nr LXV/559/24 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na 2024 rok, Wójt Gminy Ornontowice przy współpracy z Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach zorganizował w dniu 3 kwietnia 2024 r. lekcję edukacyjną na terenie szkoły.

Inicjatywa, przygotowana przez pracowników Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Ornontowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przeprowadzona została w formie prelekcji przez panią Beatę Drzymałę-Kubiniok – Kierowniczkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ,,Fauna” Społeczne Schronisko dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej i dotyczyła tematu “Odpowiedzialna przyjaźń”.

Podczas prelekcji zostały poruszone takie zagadnienia jak: ochrona zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez czipowanie oraz znakowanie, odpowiedzialna opieka nad zwierzętami.

W zajęciach uczestniczyły dzieci klas I-III oraz klas IV-VI szkoły podstawowej, które ciepło i serdecznie przywitały młodego pieska o imieniu Joko (wychowanka Schroniska).

Bardzo miłym gestem ze strony uczniów była zbiórka dużej ilości karmy dla zwierząt, która została przekazana do Schroniska „Fauna” w Rudzie Śląskiej, za którą szczególnie pragniemy podziękować.

Zdjęcia z lekcji edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z zakresu ochrony zwierząt – 03.04.2024 r.