Zarządzenia Wójta Gminy ws. wyboru ofert

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0886.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku:

Zarządzenia nr 0050.0887.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku: