ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustalane są one dla poszczególnych grup działalności w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Płatnicy składek, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022, 2023 wysokość składki wyliczył ZUS, a zawiadomienia o tym zostały dostarczone na ich kontach na PUE ZUS.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2