ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek wysłany w kwietniu gwarantuje ciągłość wypłaty.

Ponad 297 tys. wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy wysłali mieszkańcy województwa śląskiego. W całym kraju ZUS przyjął blisko 2,7 mln wniosków. Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia warto złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia. Wówczas ZUS wypłaci pieniądze jeszcze w czerwcu, pod warunkiem, że dokumenty będą kompletne i prawidłowo wypełnione.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2