Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Ornontowice na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Zarządzenie Nr 0050.0888.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku: