Konsultacje projektów uchwał

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0005.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody:

Zarządzenie nr 0050.0006.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody: