Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Ważne majowe daty:

1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę w dniu 3 maja o godz. 9:00 oraz zachęcamy do uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wywieszenie flag na budynkach swoich posesji.

Diamentowe Gody czyli 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego świętowali w dniu 26 kwietnia 2017 r. Państwo Róża i Edward Wybrowscy.

Gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych, tj. Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka, zastępcy Wójta Gminy Arkadiusza Pamuła oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławy Pietrzyba odebrała Dostojna Jubilatka, Pani Róża Wybrowska.

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu !

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszonym naborze wniosków w ramach PROW 2014-2020 ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Pszczyńska”.

Termin naborów wniosków: 22 maja – 5 czerwca br.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów od 6/2017 do 14/2017, znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2017 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.

Są to nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: P1, P2, P3, P5 oraz P8, nabory te dot. zakresu przedsiębiorczości.

Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu. Ścieżka dostępu: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/188,1-2017,czytaj,strona.html (nabory 6/2017-14/2017).

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszonym naborze wniosków w ramach PROW 2014-2020 ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Pszczyńska”.

Termin naborów wniosków: 4 – 17 maj br.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów od 1/2017 do 5/2017, znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2017 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.

Są to nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: P4 – Infrastruktura aktywnego wypoczynku – turystyka, rekreacja, P9 – Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego, P10 – Lokalny eko-balans, nowa energia, dobry klimat, P11 – Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zasoby materialne, infrastruktura, oraz P12 – Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej, niematerialne.

Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu. Ścieżka dostępu: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/188,1-2017,czytaj,strona.html (nabory 1/2017-5/2017).

Do góry