Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje, że w roku bieżącym została ogłoszona II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Czytaj więcej “Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Czytaj więcej “Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.”
Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej “Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw”

Do góry