Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Od 22 stycznia 2022 r. (sobota) wdraża się zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 647 w dni robocze.

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu korekt godzin odjazdów dla niżej wymienionych kursów:

– kurs nr 103 relacji „Zabrze Goethego” (6:35) – „Ornontowice Centrum” (7:12) zostaje opóźniony o 30 minut,

– kurs nr 203 relacji „Zabrze Goethego” (7:35) – „Ornontowice Centrum” (8:12) zostaje opóźniony o 30 minut,

– kurs nr 105 relacji „Zabrze Goethego” (8:35) – „Ornontowice Centrum” (9:12) zostaje opóźniony o 20 minut,

– kurs nr 208 relacji „Ornontowice Centrum” (14:35) – „Zabrze Goethego” (15:10) zostaje przyspieszony o 5 minut,

– kurs nr 110 relacji „Ornontowice Centrum” (15:35) – „Zabrze Goethego” (16:10) zostaje przyspieszony o 10 minut.

Korekty powyższych godzin odjazdów kursów zostały dopasowane do godzin rozpoczęcia (7:10, 8:00, 8:50 i 9:40) i zakończenia zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach (12:10, 13:10, 14:10 i 15:00), z zachowaniem możliwości dokonywania przesiadek na linię nr 669 na przystanku „Chudów Kościół” lub nr 120 na przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” dla osób zamieszkałych w Przyszowicach.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi odbioru urządzenia grzewczego przez pracowników Urzędu Gminy Ornontowice informujemy, że pracownicy Urzędu nie posiadają uprawnień do dokonywania odbiorów i kontroli kominiarskiej, o których mowa w Ustawie Prawo budowlane. Oględziny, które były i są prowadzone w ramach uzyskiwanych dotacji, dotyczą tylko i wyłącznie, sprawdzenia czy faktycznie dotowany kocioł jest zabudowany.

Urząd nie wymaga aby w ramach zrealizowanej inwestycji do rozliczenia przedkładać dokument – protokół odbioru przez kominiarza, co nie zwalnia jednak posiadacza budynku z obowiązku przeprowadzenia, przez uprawnione osoby, takiego odbioru lub kontroli.

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Obecnie wszystkie warianty planowanej linii kolejowej nr 170, na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa, przebiegają poza terenem Gminy Ornontowice, jednak jeden wariant zaproponowany jest w bliskiej odległości od ul. Hutniczej w Ornontowicach. Zachęcamy zatem aby wyrazić swoje stanowisko podczas prowadzonych obecnie konsultacji, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa Solidaryzujmy się również z naszymi sąsiadami, w ich obawach. Ankiety można przesyłać do 15.03.2022r.

Do góry