Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Dziś, tj. 24 lutego w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników.

Program szkolenia obejmował:

-propozycje PROW 2014-2020,
-dopłaty do dobrostanu zwierząt,
-dofinansowanie do wapniowania gleb: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.
-Nowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych Platforma żywnościowa,
-Program Rolno-Środowiskowo-Klimatyczny w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie oraz Urząd Gminy Ornontowice.

Dziś, tj. 18 lutego z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczki w siedzibie ornontowickiego urzędu spotkali się włodarze pięciu gmin powiatu mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa.

W rozmowach uczestniczyli: Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Grażyna Nazar, Burmistrz Miasta Mikołów – Stanisław Piechula, I Zastępca Burmistrza Miasta Mikołów – Mateusz Handel, Burmistrz Miasta Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra.

Było to pierwsze z nowego cyklu spotkań roboczych o nazwie „G-6” mających na celu zacieśnienie współpracy między wszystkimi włodarzami naszego powiatu i poruszanie istotnych spraw rangi bieżącej. Inicjatorem cyklu jest wójt Marcin Kotyczka.

Radna Aleksandra Krzemińska

Informujemy, że w dniu 19 lutego w godzinach 16.00-17.00 dyżur będzie pełniła radna Aleksandra Krzemińska – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.

Z kolei dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Podczas ostatniego spotkania wójta z mieszkańcami w dniu 7 stycznia została poruszona kwestia ustawiania kamieni i innych przeszkód w pasie dróg gminnych (m.in. Cicha, Kolejowa, Leśna, Polna). Pojawiły się liczne uwagi i sugestie mieszkańców w tym zakresie. W związku z powyższym Wójt Gminy jako Zarządca Dróg Gminnych przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych:

– art. 5

1. Ruchu na drogach nie wolno tamować lub utrudniać.

2. Każde tamowanie lub utrudnienie spowodowane nie tylko umyślnie, lecz również z braku ostrożności będącego wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa, stanowi naruszenie niniejszej ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również wszelkich czynności wykonywanych obok drogi oraz umieszczania przy drodze przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze, oślepiać użytkowników drogi lub zasłaniać jej widoczność.

– art. 7

Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać na nich przedmioty mogące spowodować uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym Zarządca Dróg Gminnych apeluje do mieszkańców, aby rzetelnie stosowali się powyższych zasad poprzez nie ustawianie przeszkód typu kamienie, paliki, linki itp. w pasie dróg gminnych, które pozwolą w znacznym stopniu usprawnić ruch drogowy i zapewnić należyte bezpieczeństwo podczas poruszania się mieszkańców po terenie całej gminy.

Do góry