Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z zaleceniami i działaniami prewencyjnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice, w ramach działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że:

1. W dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięte dla petentów zewnętrznych zostają:

 • Urząd Gminy (tel. 32 330 62 00);
 • Urząd Stanu Cywilnego (tel. 32 330 62 26);
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (tel. 32 336 12 33);
 • Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych (tel. 32 336 13 38).

We wskazanym powyżej okresie w każdej sprawie z ww. jednostkami prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W dniach od 12 do 13 marca ww. jednostki funkcjonują w dotychczasowym trybie, jednak w ramach działań zapobiegawczych, zwracam się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt wyłącznie w najpilniejszych sytuacjach. Sugerujemy załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.  

——————————————————–

2. W dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięty dla uczniów, rodziców oraz petentów zewnętrznych zostaje:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny (tel. 32 235 50 16);

We wskazanym powyżej okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a w każdej sprawie prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W dniach od 12 do 13 marca ZS-P organizuje dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wyłącznie zajęcia opiekuńcze, w godzinach  6.00 – 17.00 (przedszkole) i 6.30 – 16.30 (szkoła podstawowa). Dzieci będą miały możliwość korzystania z posiłków. Zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z zajęć opiekuńczych wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Informuję, że w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w dniach od 16 do 25 marca zostają także zamknięte wszystkie pozostałe placówki oświatowe na terenie Gminy Ornontowice, tj.:

 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP (ul. Zamkowa 2);
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych (ul. Dworcowa 1);
 • żłobek niepubliczny „Minionkowo” (ul. Bujakowska 18 d).

­­­——————————————————–

3. W dniach od 12 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięte dla petentów zewnętrznych zostają:

 • ARTeria Centrum Kultury i Promocji (tel. 32 235 46 98);
 • Gminna Biblioteka Publiczna (tel. 32 336 13 90);
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tel. 32 235 45 03);
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna (tel. 32 330 62 83).

We wskazanym powyżej okresie w każdej sprawie z ww. jednostkami prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W tym czasie nie będą odbywały się żadne zajęcia, warsztaty, próby, występy oraz spotkania dla seniorów. Wszystkie pomieszczenia w obiektach użyteczności publicznej będą niedostępne.

——————————————————–

4. W dniach od 12 marca do odwołania w Gminnym Ośrodku Zdrowia wprowadza się co następuje:

 • pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w poradni;
 • we wszystkich sprawach apelujemy w pierwszej kolejności o telefoniczny kontakt z rejestracją (uruchomiono dodatkowy nr telefonu);
 • rejestracja na wizyty do lekarzy POZ tylko telefonicznie od godz. 7.30 pod numerami telefonów: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32.

Wprowadzenie powyższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania poradni. 

——————————————————–

5. W związku z zaistniałą sytuacją w dniach od 12 marca do odwołania zostają zamknięte wszystkie place zabaw i kompleksy sportowe „Orlik” oraz zostają zawieszone wszystkie zajęcia sportowe GKS Gwarek Ornontowice. 

Ponadto zostały przełożone na inne terminy następujące wydarzenia:

– zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej, zaplanowane na dzień 14 marca;

– rekolekcje Wielkopostne, zaplanowane w dniach 16-18 marca;

– mecz IV ligi : Gwarek Ornontowice – Slavia Ruda Śląska, zaplanowany na dzień 21 marca;

– spektakl „Kopidoł” Teatru Naumiony, zaplanowany na dzień 21 marca.

——————————————————–

6. W związku z zaistniałą sytuacją w dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia)  zostaje zawieszona bezpłatna komunikacja gminna, zarówno w dni robocze, jak i w niedzielę. 

——————————————————–

7. Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji społecznych i stowarzyszeń, by w ramach działań profilaktycznych powstrzymać się od organizacji wszelkich spotkań i wydarzeń, podczas których mogłoby wystąpić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców, regularna obsługa przystanków „na żądanie” oraz dodatkowe wietrzenie pojazdów – to niektóre z kolejnych działań podjętych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, których celem jest zapobieganie zakażeniu.

Dotychczas ZTM zalecił operatorom mycie pojazdów ze szczególną dokładnością oraz wprowadzenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi autobusów, tramwajów i trolejbusów podczas obsługi przystanków. Ponadto organizator komunikacji miejskiej zintensyfikował kontrole czystości pojazdów oraz przystąpił do realizacji akcji informacyjnej – w pojazdach oraz Punktach Obsługi Pasażera wywieszone zostały plakaty informujące pasażerów o tym, jak zapobiegać zakażeniu. Z takimi samymi informacjami można zapoznać się również w mediach społecznościowych ZTM.

Dziś ZTM wydał kolejne dyspozycje przewoźnikom. Istotną zmianą jest zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach przez dwa tygodnie od 12 marca. Ponadto operatorom zalecono regularną obsługę wszystkich przystanków – również tych „na żądanie”. – Dzięki temu minimalizowana jest liczba dotknięć przez pasażerów przycisków. Kierowcom i motorniczym zarekomendowano także dodatkowe wietrzenie pojazdów, tj. otwieranie wszystkich drzwi na co najmniej minutę przed odjazdem z początkowego przystanku – wskazuje rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek. – Mimo, że zajęcia w szkołach zostały odwołane to nie wprowadzamy rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze nieszkolne – dodaje Wawrzaszek.

ZTM przygotowuje się również do działań obejmujących przeprowadzanie dodatkowej dezynfekcji automatów biletowych. Szczególna uwaga poświęcona będzie najczęściej dotykanym przez pasażerów elementom urządzeń, czyli ekranowi, klawiaturze, rynnie (gdzie wydawane są bilety papierowe i reszta) oraz wlotowi na monety.

Podsumowanie działań podjętych przez ZTM:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,
 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,
 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi,
 • zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach na dwa tygodnie (od 12.03),
 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach oraz POP, media społecznościowe),
 • decyzja o przeprowadzaniu dodatkowego czyszczenia automatów biletowych,
 • regularna obsługa przystanków „na żądanie”,
 • dodatkowe wietrzenie pojazdów.

Zarząd Transportu Metropolitalnego

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

Dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

W których placówkach oświatowych jest zawieszenie zajęć?

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych; 
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Do góry