Jesteś tutaj:

Kategoria: Rolnictwo

Aktualności rolnicze

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Czytaj więcej Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, małych jak i dużych, do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej “Zapraszamy rolników do XX jubileuszowego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Plakat promocyjny konkursu KRUS.

Ogłaszamy IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach: 2008 – 2012 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kampania jest organizowana w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem tegorocznej edycji jest poszerzanie wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj więcej “KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę – czekają atrakcyjne nagrody!”
Grafika promocyjna Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach, informujemy, iż w dniach od 13 do 31 stycznia 2023 r. na terenie województwa śląskiego prowadzone jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie ma charakter cykliczny – odbywa się dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Dostarcza ono informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

W załączonej broszurze informacyjnej zawarto zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. 

Czytaj więcej Komunikat KRUS – Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

Do góry