Jesteś tutaj:

Kategoria: Wydarzenia

Zaproszenia na wydarzenia

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pragnie zaprosić do włączenia się wszystkich chętnych radnych oraz mieszkańców Ornontowic w Akcję Plogging`ową, organizowaną przez radnych miasta Mikołów z Klubu OKS pt. „Wyzwanie sprzątanie!” w dniach 2-3 maja 2020 r.

Szczegóły tej szczytnej idei znajdziecie pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/517063268939637/?active_tab=about

Aby usprawnić odbiór zebranych odpadów zwracamy się z prośbą, aby worki były składowane w wyznaczonych miejscach, wzdłuż dróg publicznych.

Dla przykładu podajemy propozycje miejsc, z których 4 maja będą odbierane worki z odpadami:

ul. Zwycięstwa – wjazd od północnej strony gminy w rejonie drogi do Bekszy, w rejonie skrzyżowań z drogami podrzędnymi oraz w rejonie przystanku centralnego przy pawilonie handlowym Anatol,

ul. Okrężna – w rejonie Orlika,

– ul. Chudowska – w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową, w rejonie przejazdu kolejowego,

ul. Zachodnia – w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową,

ul. Solarnia – w rejonie skrzyżowania z ul. Myśliwską,

ul. Cicha – w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną,

ul. Nowa – w rejonie skrzyżowania z ul. Krótką i ul. Graniczną,

ul. Zamkowa – w rejonie skrzyżowania z drogą do kopalni, z ul. K. Miarki i ul. Klonową,

ul. Leśna – w rejonie skrzyżowania z ul. Cyprysową, na łuku w rejonie dojazdu do ul. Jarzębinowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Tartaczną,

ul. Świerkowa – w rejonie skrzyżowania z ul. Jarzębinową,

ul. Bujakowska – w rejonie skrzyżowania z ul. Hutniczą, w rejonie skrzyżowania z ul. Działkową,

ul. Orzeska – w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną, w rejonie skrzyżowania z ul. Działkową, w rejonie skrzyżowania z ul. Łąkową, w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową przed Bulodromem,

ul. Akacjowa – w rejonie Orlika,

ul. Grabowa – w rejonie skrzyżowania w kierunku dojazdu do PSZOK-a,

ul. Brzozowa – w rejonie skrzyżowania w kierunku dojazdu do PSZOK-a,

ul. Marzankowice – w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową,

ul. Kolejowa – w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową, w rejonie skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Polnej, w rejonie skrzyżowań z ul. Pośrednią, oraz w rejonie nastawni kolejowej,

– ul. Polna – w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową, w rejonie skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Kolejowej, w rejonie skrzyżowania w kierunku ul. Pośredniej.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż w poniedziałek 4 maja br. w godzinach porannych pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej dokonają objazdu wymienionych ulic i zbiorą wszystkie pozostawione worki z odpadami.

Dziękujemy za włączenie się w kolejną akcję, służącą oczyszczeniu terenów naszej Małej Ojczyzny oraz poprawie estetyki naszego najbliższego otoczenia.

9 lutego z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ornontowic we współpracy z ARTerią CKiP oraz Stowarzyszeniem Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 odbyła się konferencja pt. 75. Rocznica Tragedii Górnośląskiej 1945 Pamięć i Cierpienie, podczas której mieszkańcy Ornontowic oddali hołd ofiarom Tragedii.

Przed mszą św. w intencji Ofiar Tragedii i ich Rodzin złożono kwiaty na grobach wszystkich, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej w obozach koncentracyjnych, podczas internowania i na frontach wojennych oraz pomordowanych przez NKWD policjantów pochodzących z Ornontowic.

Po nabożeństwie organizatorzy, zaproszeni goście i zainteresowani mieszkańcy udali się do sali ARTerii, gdzie Tragedię Górnośląską 1945 przybliżyli prezes Towarzystwa – Andrzej Kotyczka oraz dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk. Doniosłą i nostalgiczną atmosferę spotkania podkreślił swoim występem Chór „Jutrzenka”.

Więcej na ten temat w lutowym wydaniu „Głosu Ornontowic”.

Do góry