Współpraca z zagranicą

wappenOd listopada 1994r. Reński Powiat Neuss współpracuje z powiatem mikołowskim i miastami, gminami wchodzącymi w jego skład, w tym również z Ornontowicami. Od roku 1994 wspólnie realizują projekty, seminaria.
Regularne odwiedziny pomagają rozwijać bazę wspólnego zaufania by zabliźnić wspólną bolesną przeszłość i kształtować nową przyszłość.
W ramach współpracy organizuje się corocznie międzynarodowe obozy młodzieżowe. W roku 2004 w Mikołowie 190 osób, przedstawicieli organizacji rolniczych i samorządu terytorialnego z województwa śląskiego wzięło udział w pierwszej polsko-niemieckiej konferencji rolniczej. Żywy jest również projekt „Praktyki zawodowe w europejskich obszarach partnerskich” realizowanych z Powiatami Neuss i Grandola i tak 4 praktykantów z powiatu Grandola uczestniczyło w 2006r. w 6- tygodniowych stażach zawodowych w powiecie mikołowskim, a 8 uczniów z powiatu mikołowskiego wyjechało na początku roku 2007 na 6-tygodniowe staże zawodowe do Neuss i Grandoli.
Współpraca realizowana jest również w formie wymiany polsko-niemieckiej. Młodzież niemiecka zostaje wówczas zakwaterowana w polskich rodzinach w tym również i w Ornontowicach, jak i pobliskich miejscowościach. Służy to przede wszystkim poznaniu dziedzictwa kulturowego Polski, porównaniu polskiego i niemieckiego systemu szkolnictwa oraz struktur administracyjnych obu krajów, stymuluje rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym sprawności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim. Motywuje to również uczniów do nawiązywania pozytywnych więzi emocjonalnych (przyjaźni) z młodzieżą reprezentującą odmienną kulturę i tradycje. W ramach wymiany organizowane są wycieczki, mecze oraz imprezy integracyjne.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na Interaktywną Mapę Polsko-Niemieckich Partnerstw Samorządowych www.twinning.pl/mapa gdzie znalazły się opisy współpracy  z zagranicą (w tym Gmina Ornontowice i powiat Neuss). Projekt został zrealizowany przez Związek Miast Polskich,  przy współpracy i finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zapraszamy na: http://www.twinning.pl/mapa/pl/info,712,ornontowice.html#info