Ogólnopolska Karta Seniora

Powiat Mikołowski jest partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora i uzyskał Certyfikat Powiatu Przyjaznego Seniorom. To zobowiązanie realizowane jest między innymi poprzez możliwość pozyskania przez seniorów z naszego powiatu Ogólnopolskiej Karty Seniora, która korzystającym z niej pozwala na uzyskanie zniżek od 5 do 25 procent w około 2000 sklepach, restauracjach i punktach usługowych na terenie całego kraju.

Ogólnopolską Kartę Seniora można odebrać między innymi w Urzędzie Gminy Ornontowice, przy ul. Zwycięstwa 26a, pok. 111 (parter) w piątki w godz.  8:15 do 10:00.

Kartę seniora może odebrać każdy mieszkaniec powiatu mikołowskiego, który ukończył 60 lat. Karta wydawana jest podczas dyżuru, na miejscu, po wypełnieniu wniosku i okazaniu dowodu osobistego.

Dyżur pełni Sabina Grzywok, specjalista ds. polityki senioralnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Awers Ogólnopolskiej Karty Seniora
Obraz przedstawia rewers Ogólnopolskiej Karty Seniora