Jesteś tutaj:

Rok: 2018

Od 1 stycznia 2019 r. mamy nową ulgę dla przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”. To propozycja dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Więcej informacji o nowej uldze dla przedsiębiorców w załączonym pliku: Mały ZUS R

25 grudnia 2018r., w pierwszy dzień Świąt, o godzinie 20:50 doszło do uszkodzenia garaży metalowych przez kierowcę samochodu, który wykonywał bardzo gwałtowny manewr cofania na parkingu za Urzędem Gminy Ornontowice. Wraz z innym kierowcą sprawdzali swoje umiejętności, co zostało uwiecznione na monitoringu zlokalizowanym na budynku  Urzędu Gminy.

W związku z powyższym zwracamy się do sprawcy o jak najszybsze zgłoszenie się do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach w celu złożenia oświadczenia o sprawstwie w celu naprawy szkody z ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie materiał wideo zostanie przekazany Policji w celu identyfikacji właścicieli pojazdów i ich ściganie. Siedziba ZGKiW znajduje się w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że istnieje możliwość dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku rodzicom posiadającym dzieci w wieku do lat 3.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, jednak nie dłużej niż:

– na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki na podstawie zawartej umowy,

– do ukończenia przez dziecko 3 roku życia, tj. do 31 grudnia roku, w którym dziecko kończy 3 lata.

Świadczenie to przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął do urzędu wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.bip.ornontowice.pl/ , dalej Tablica ogłoszeń w panelu: „dofinansowanie żłobkowe”.

____________________________

Podstawa prawna przyznawania „Dofinansowania żłobkowego”: Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

 

Do góry