Akcja Liść

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że od 22 października br. na terenie naszej gminy rozpoczynamy „Akcję Liść”. W jej ramach mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymania nieodpłatnie worków przeznaczonych do zbiórki liści w ilości 5 szt. na posesję. Mieszkańcy chcący wziąć udział w akcji mogą zgłaszać się po odbiór worków od 22 października br. do Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy (III piętro w budynku urzędu gminy, pokój nr 413).
Worki zostaną odebrane sprzed posesji zgodnie ze sporządzonym w późniejszym terminie harmonogramem. Do worków należy zbierać tylko i wyłącznie liście. Jeżeli zostanie stwierdzona obecność innych odpadów worki takie nie zostaną odebrane.

Opracował:
Michał Ciepły
p.o. Dyrektora ZGZG