Informacja odnośnie działania 4.1.3. Odnawialne źródła energii

 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dniu 30.04.2019 r. ogłosił następującą informację odnośnie działania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs:

„IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.”