Jesteś tutaj:

Autor: Ewa Naczyńska

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż na działce leśnej (jadąc ul. Zamkową w kierunku Dębieńska) prowadzone są prace geologiczne w celu rozpoznania budowy geologicznej oraz sprawdzenie możliwości występowania złóż metanu z pokładów węgla oraz gazu zamkniętego.
Inwestycja nie jest prowadzona na działce gminnej lecz na działce należącej do Lasów Państwowych.

Prace wykonywane są na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają PGNiG oraz Lasy Państwowe.

W związku z prowadzonymi pracami zwracamy się z apelem do wszystkich osób o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:

  • wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszkania ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszczający do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń (przykład: uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowicach,… ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń. (przykład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),

  • studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej Uchwały.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego
upływa z dniem 15 października br.
Dokumenty do pobrania:

 

Do góry