Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2019 r. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY:

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 30 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 73 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasto na prawach powiatu: Rybnik.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

  1. Termin wyborów przypada na dzień 13 października 2019 r.
  2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.oo – 21.oo
  3. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2 i 3 mieścić się będą na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach, przy ul. Zwycięstwa 7. Wejście do lokali OKW – głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej.
  4. Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony sali gimnastycznej i przedszkola.

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyborcy głosują osobiście.

Wyborcy niepełnosprawni mogą zagłosować:

  • korespondencyjnie (zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa z dniem 30 września 2019 r.)
  • przez pełnomocnika (termin zgłaszania wójtowi zamiaru głosowania przez pełnomocnika upływa z dniem 4 października 2019 r).
  • Wyborca może również głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju, upływa 8 października 2019 r.
  • Wyborca może zagłosować również poza granicami Polski oraz przebywając na polskich statkach morskich. w tym celu należy złożyć wniosek o wpisanie wyborcy w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach, do dnia 10 października br.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Obywatele polscy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują za granicą albo przebywają tam czasowo będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji  e-wybory:  https://ewybory.msz.gov.pl Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października  2019 r. (włącznie).

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle.

W wyborach do Sejmu RP wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle.

Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” z lewej strony obok jego nazwiska.

Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem!

Prosimy o bieżące śledzenie „Kalendarza wyborczego” oraz zapoznanie się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Za sprawne przeprowadzenie głosowania odpowiedzialne będą Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Ważne telefony:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – 32 3306271

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – 32 3306272

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – 32 3306273

Biuro Ewidencji Ludności – 32 3306223

Urząd Gminy Ornontowice – 32 3306204

Pełnomocnik OKW – 32 3306217

Urzędnik Wyborczy – 32 3306270

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej – 33 8124598

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking zaprasza serdecznie mieszkańców Ornontowic w wieku + 50 na darmowe zajęcia NORDIC WALKING.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 13 października br. o godz. 10.00 przed budynkiem Urzędu Gminy Ornontowice.

ABC Nordic Walking to projekt skierowany do Seniorów w całej Polsce. To cykl 10 zajęć nordic walking w 100 miejscach w Polsce. Zajęcia nordic walking będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem technicznym projektu jest marka KV+ oraz Cartpoland. Parterem merytorycznym projektu jest Forum III Wieku wraz z Ogólnopolską Federacją UTW. Partnerem honorowym jest Biuro Programu Niepodległa.

Regulamin projektu: http://psnw.pl/regulamin_projektu,1592.html

Więcej: http://psnw.pl/ABC_Nordic_Walking,1588.html

ARTeria CKiP zaprasza na Wieczór Kabaretowy – 9 listopada, godz. 18.00.

Łowcy. B to kabaret działający na scenie od 2003 roku. Odcisnęli nieodwracalne piętno na sztuce kabaretowej za sprawą absurdalnego i bezkompromisowego podejścia do humoru. Błyskotliwość i improwizacyjne szaleństwo to cechy, które dodatkowo zanurzone w groteskowym sosie, pozwoliły stać się Łowcom jednym z najbardziej oryginalnych i barwnych kabaretów w Polsce. Laureaci największych festiwali kabaretowych (PAKA, MULATKA, RYJEK, LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY). Wielokrotni gospodarze i goście telewizyjnych programów kabaretowych w TVP i Polsacie.

BILETY można zakupić / zarezerwować w siedzibie ARTerii lub pod numerem tel. (32) 23 54 698.

Do góry