Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Bezdomny pies, błąkający się na ulicy Orzeskiej, został odłowiony w dniu 25.10.2018 r. przez Przychodnię Weterynaryjną OMNIWET z Orzesza do Schroniska “FAUNA” w Rudzie Śląskiej.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że Świątynia Dumania – Park Archanioła otwarta będzie w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny od godz. 8.00 do godz. 19.00.

Niezwłocznie po decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu dofinansowania, Wójt Gminy podpisał umowę na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Parku Gminnego w Ornontowicach.

Pracami objęte zostaną w sumie 162 drzewa, z czego 126 drzew rosnących w Części Gminnej Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego (prace dofinansowane ze środków WFOŚiGW) i 36 drzew zlokalizowanych poza terenem zabytkowym. Zakres prac obejmuje cięcia sanitarne, korekcyjne, obniżenie wysokości części drzew, redukcje żywej masy koron, ich wykonawcą będzie Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Ryszard Góralczyk z Pszczyny-Ćwiklic.

Gmina Ornontowice pozyskała dotację na pielęgnację 126 drzew objętych strefą zabytkową w wysokości 30 240,00 zł (80% kosztów), pozostałe drzewa (36 sztuk) pielęgnowane są ze środków własnych. Całość zadania zamyka się kwotą 48 600,00 zł. Prace potrwać mają do końca listopada br.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w obrębie Parku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie Ornontowice dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn. „W zdrowym środowisku, zdrowy oddech” – kampania edukacyjna Gminy Ornontowice. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 456,00 zł, co stanowi ok. 50 % kosztów całego zadania.

Kampania edukacyjna ma na celu przybliżenie mieszkańcom naszej Gminy problematyki jakości powietrza i jego zanieczyszczeń, które generują określone zagrożenia dla życia i zdrowia organizmów żywych, a także przedstawienie najważniejszych zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Z informacjami na ten temat będzie można się zapoznać na wywieszonych plakatach, a także w broszurach informacyjnych. W ramach kampanii odbędą się także prelekcje skierowane do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w trakcie których uczniowie otrzymają materiały edukacyjne.

Do góry