Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Informacja o badaniach ankietowych przeprowadzanych w gospodarstwach indywidualnych o symbolu R-ZW-B (Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej) oraz R-ZW-S (Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanych w dniach 30 listopada do 21 grudnia 2018 r.

Plakat: r-zw-b_r-zw-s

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 3.12.2018r. zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”,

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Informujemy, iż w dniu 26.11.2018 r. Gmina Ornontowice podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Na realizację zadania związanego z budową pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina Ornontowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania.

Oddanie Ławki Niepodległości do użytkowania nastąpi nie później niż do końca grudnia bieżącego roku.

Do góry