Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

W dniu 29 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn: „Fit Park” polegającego na dostawie i montażu urządzeń „street workout” wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej  na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Żabik w Ornontowicach.

W ramach zadania zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, pleców, brzucha, ramion i obręczy barkowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w obrębie urządzeń wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych.

Realizacja zadania została wsparta przez Fundację JSW darowizną w wysokości 20 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 34 388,87 zł.

W dniu 19 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn:  Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi.

W ramach realizacji zadania wykonano  dwa odcinki dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki betonowej o długości odpowiednio 163 i 123 metrów. Dodatkowo na krótszym odcinku zabudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 447 393,45 zł w tym 182 112,48 zł zostało pokryte z uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania.

Od dziś, tj. od 3 lipca dostępny jest czerwcowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic”. Można w nim przeczytać m.in. o tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek „Ornontowickie Bzy”, karach za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych oraz zmianach w funkcjonowaniu bezpłatnej komunikacji gminnej.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, a jej nakład to 1000 egzemplarzy.

Czerwcowy „Głos Ornontowic” dostępny jest w następujących punktach:

● Apteka Nova, ul. Klasztorna 3,

● Apteka św. Stanisława, ul. Zwycięstwa 4,

● Cukiernia Cichoń, ul. Zamkowa 43,

● Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Klasztorna 1,

● Fryzjer Sabina Baron, ul. Zwycięstwa 16,

● Hurtownia Giebel, ul. Bujakowska 2,

● Kwiaciarnia Ilona Dyrbusz, ul. Zwycięstwa 2a,

● Kiosk (obok sklepu Szynkarczok), ul. Zwycięstwa,

● Leon Burger&Pizza, ul. Zwycięstwa 7b,

● Market Lewiatan, ul. Orzeska 17,

● Market Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b,

● Market DINO, ul. Krótka 19,

● Urząd Gminy Ornontowice – portiernia, ul. Zwycięstwa 26a,

● Piekarnia Ciastkarnia Barański, ul. Orzeska 90,

● Puszkarska Barbara, ul. Zwycięstwa 2b (obok szalet gminnych),

● Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, ul. Leśna 2,

● Stacja paliw CRAB, ul. Zamkowa 6,

● Stacja paliw Antgaz, ul. Hutnicza 1a,

● Sklep spożywczy Alfa, ul. Zamkowa 8,

● Sklep spożywczy Helena Szynkarczok, ul. Zwycięstwa 1,

● Sklep wielobranżowy Jola, ul. Zwycięstwa 2a,

● Sklep spożywczy – Karlik, ul. Leśna 2,

● Sklep spożywczy Lucjan Bartoszek, ul. Zwycięstwa 194,

● Widenka Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie, ul. Cicha 29.

Zachęcamy do lektury.

Od 1 lipca – rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodziw 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Ruszył kolejny nabór wniosków o tzw. pomoc suszową, jednak jest on adresowany do konkretnego sektora. Tym razem o wsparcie mogą wystąpić rolnicy prowadzący chów lub hodowlę ryb słodkowodnych. Wnioski można składać tylko przez dwa tygodnie – ostatni dzień na ich złożenie to 15 lipca 2020 r.

Kto może złożyć wniosek?

O pomoc mogą starać się producenci rolni, którzy

  • w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,
  • złożyli do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

O jaką pomoc można się ubiegać?

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji. Można je składać osobiście, o ile
w danej placówce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do udostępnionych wrzutni – w tym przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do góry