Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Dziś, 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie pierwszego w historii samorządnych Ornontowic Przewodniczącego Rady Gminy – Bernarda Cenkalika, który pełnił tę funkcję w kadencji 1991-1994 oraz częściowo w kadencji 1994-1998.

W dniu wczorajszym na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej miała miejsce konserwacja sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej.

Pełen cykl konserwacji obejmował:
– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,
– szczotkowanie w celu podniesienia włókien,
– spulchnienie górnej warstwy wypełnienia,
– końcowe szczotkowanie.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach otrzymał z Fundacji JSW wsparcie w postaci darowizny, które zostało przeznaczone na wyposażenie „kącika malucha” w części pediatrycznej ośrodka zdrowia.

Wczoraj, 21 maja w obecności Prezesa Zarząd Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordynatora Biura Zarządu – Piotra Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego i doposażonego pomieszczenia. Celem projektu było stworzenie przyjaznego otoczenia dla najmłodszych pacjentów.

Więcej na ten temat w majowym „Głosie Ornontowic”.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach serdecznie dziękuje Fundacji JSW za otrzymaną dotację.

TAURON Dystrybucja informuje, że na stronie internetowej www.tauron-dystybucja.pl znajduje się formularz z nową funkcjonalnością, za pomocą którego klienci TAURONA zgłaszają usterki i awarie zasilania dla konkretnego adresu (https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie). Ta funkcjonalność w formularzu wysyła do klienta smsem lub e-mailem informację zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia. Wysyłka wiadomości jest poprzedzona autoryzacją kanału kontaktu w trakcie wypełniania formularza na stronie internetowej.

Odbiorca energii w momencie wpisywania danych sam decyduje, czy chce otrzymywać informację zwrotną o statusie swojego zgłoszenia.

Klient otrzymuje informacje od TAURONA na 3 etapach postępu prac przy usuwaniu awarii. Pierwsza wiadomość brzmi „Przyjęte do realizacji” i wysyłana jest po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie. Kolejna to „Przekazane do realizacji” – taki komunikat jest wysyłany w momencie podjęcia działań przez służby techniczne spółki. Trzecia, najbardziej oczekiwana i podsumowująca działania firmy informacja, brzmi „Zakończone”.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klient ma pewność, że jego zgłoszenie zostało wprowadzone poprawnie do systemu, a także dokładnie wie, na jakim jest etapie realizacji.

Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności przy zgłoszeniach awarii czy usterek zasilania.

W dniu 20 maja br. odbyła się wideokonferencja w sprawie reorganizacji komunikacji publicznej w kierunku Gminy Gierałtowice (linia 636) oraz utworzenia nowego połączenia z Ornontowic w kierunku Miasta Zabrza (nowa linia 947).

Gospodarzem i inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, zaproszenie zaś przyjęli i udział wzięli przedstawiciele miasta Orzesza, Knurowa, Zabrza, Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Potrzeby i oczekiwania każdej z gmin są różne, jednak aby polepszyć komunikację m.in. na trasie Orzesze – Knurów przez Gminy Ornontowice i Gierałtowice konieczne jest wspólne stanowisko. Ważnym czynnikiem dla gmin przy ustalaniu połączeń komunikacyjnych są również koszty. Dla polepszenia komunikacji konieczne są dalsze spotkania i ustalenia, które kontynuowane będą po przygotowaniu projektu zmian w obowiązujących rozkładach jazdy przez organizatora.

Cieszy fakt, że przedstawiciele wszystkich miejscowości, przez które miałaby kursować nowa linia wyrazili pozytywne stanowisko i wstępne zainteresowanie nowym połączeniem.

Do góry