Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że wszelkie szkody powstałe w wyniku tąpnięcia w KWK ,,Budryk” w dniu 08.11.2018 r. należy zgłaszać bezpośrednio do kopalni.
Osobą do kontaktu z ramienia kopalni jest p. Piotr STAJNO, nr tel. (32) 239-55-39 lub  (32) 235 51 11 (centrala).

Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK „Budryk”
43-178 Ornontowice
ul. Zamkowa 10
Tel.: +48 32 235 5111
Fax: +48 32 235 5117
e-mail: budryk@jsw.pl

W dniu 8.11.2018r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał zarządzenia, przedmiotem których jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, które zostaną udostępnione w dniu 16.11.2018r na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Szkolenie przed kolejnymi naborami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. możliwości aplikowania o środki LGD w ramach najbliższych naborów wniosków.

Już w grudniu br. planujemy ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć ujętych w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego:

  • P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE
  • P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/ USŁUGI LOKALNE
  • P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
  • P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE

Ogłoszone będą też konkursy w ramach przedsięwzięć: P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekologicznych).

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne odbędzie się 28 listopada br. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie LGD, tj. w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz omówione zostaną zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zapisy procedury wyboru operacji do dofinansowania.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa pod nr tel. 32 210 02 12.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zapisy na godziny doradcze

Przed kolejnymi naborami wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planujemy na grudzień br., zachęcamy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia do udziału w bezpłatnych godzinach doradczych.

Do skorzystania z doradztwa zachęcamy wszystkie osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w oparciu o środki pozyskane za pośrednictwem LGD z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doradztwo poświęcone będzie zasadom tworzenia biznesplanu, tak więc będzie to dla Państwa okazja, by omówić z doradcą tę część dokumentacji konkursowej.

Spotkania mają charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 40 minut.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11 w następujących terminach:

  • 5 grudnia 2018 r. (środa) w godzinach od 16.00 do 20.00

  • 12 grudnia 2018 r. (środa) w godzinach od 16.00 do 20.00

Chęć udziału w doradztwie mogą Państwo zgłaszać w biurze LGD pod numerem telefonu – 32 210 02 12. Zapisy będą prowadzone do wyczerpania miejsc. Zachęcamy do udziału!

Do góry