Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Łącząc się w bólu z Rodzinami i Bliskimi Górników, którzy zginęli tragicznie 5 maja br. w wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, Wójt Gminy Ornontowice wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia w dniach 17, 18 i 19 maja 2018 r. żałoby na terenie Gminy Ornontowice.

Na znak żałoby na budynkach jednostek organizacyjnych gminy umieszczono flagę państwową z kirem. Flagi na masztach przed siedzibą Urzędu Gminy zostały opuszczone do połowy wysokości masztu.

Organizacja imprez przez jednostki organizacyjne gminy w tych dniach została wstrzymana.

Wójt apeluje także do mieszkańców oraz organizacji i stowarzyszeń o uczczenie pamięci zmarłych Górników i zaniechanie organizowania imprez w dniach żałoby.

W załączeniu: Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice

 

W odpowiedzi na apel Wojewody Śląskiego, łącząc się z bliskimi tragicznie zmarłych górników Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, od czwartku do soboty flagi na masztach przed siedzibą Urzędu Gminy zostaną opuszczone do połowy.

Apel Wojewody: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewodztwo-w-zalobie

 

 

Mieszkańcy, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań wobec gminy, zostaną wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Gmina Ornontowice podpisała właśnie umowę z Krajowym Rejestrem Długów w sprawie zamieszczenia w rejestrze długów nierzetelnych płatników.

Wpisania do Krajowego Rejestru Długów mogą obawiać się te osoby, których dług wynosi minimum 200 złotych w przypadku osób fizycznych, a w przypadku przedsiębiorców 500 złotych, a okres zalegania z opłatami wynosi co najmniej 60 dni.

Czym to będzie skutkować?

Otóż dłużnicy tacy nie będą mieli możliwości otrzymania kredytu z banku, bądź innych instytucji finansowych, będą mieli również utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (telefon w abonamencie, dostęp do internetu, telewizja kablowa i inne).

Przed umieszczeniem danych dłużnika w rejestrze długów, zalegający z płatnościami otrzyma wezwanie do zapłaty z terminem płatności 7 dni. Jeżeli w tym czasie dług nie zostanie spłacony, dłużnik otrzyma pismo z ostrzeżeniem o ujawnieniu jego zaległości w Krajowym Rejestrze Długów, a jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania pisma dług nie zostanie spłacony, wówczas informacja o niezapłaconych należnościach zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Długów. Dopiero z chwilą całkowitej spłaty swojej należności wobec gminy dane zostaną usunięte z rejestru długów.

Do góry