Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie przekazał do tutejszego Urzędu informację o planowanej na przyszły tydzień realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Ornontowice, w związku z powyższym informujemy, że od dnia 13.07.2020 r. (poniedziałek) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Orzeskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ulicą Grabową.

Informujemy, że czerwcowy numer „Głosu Ornontowic” nr 6/2020 (218) dostępny jest od dziś, tj. od 4 lipca również w wersji cyfrowej.

Można w nim przeczytać m.in. o tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek „Ornontowickie Bzy”, karach za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych oraz zmianach w funkcjonowaniu bezpłatnej komunikacji gminnej.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.

Zapraszamy do lektury.

W dniu 29 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn: „Fit Park” polegającego na dostawie i montażu urządzeń „street workout” wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej  na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Żabik w Ornontowicach.

W ramach zadania zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, pleców, brzucha, ramion i obręczy barkowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w obrębie urządzeń wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych.

Realizacja zadania została wsparta przez Fundację JSW darowizną w wysokości 20 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 34 388,87 zł.

W dniu 19 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn:  Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi.

W ramach realizacji zadania wykonano  dwa odcinki dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki betonowej o długości odpowiednio 163 i 123 metrów. Dodatkowo na krótszym odcinku zabudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 447 393,45 zł w tym 182 112,48 zł zostało pokryte z uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania.

Do góry