Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny).
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Czytaj więcej „Ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dniu 29.03.2019 r. ogłosił następującą informację odnośnie działania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs:

„Informujemy, że z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.”

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej czynny będzie:

  • w okresie od 1 kwietnia do 31 października: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca: w godzinach od 12:00 do 16:00.

W soboty, przez cały rok, PSZOK czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. Uwaga! W środy PSZOK będzie nieczynny.

Zmiana godzin umożliwi mieszkańcom dostarczanie odpadów (szczególnie odpadów zielonych) o godzinę dłużej w okresie letnim.

Odpady zielone, które można było wrzucać do przyczepy ustawionej przed PSZOK, od bieżącego roku odbierane są wyłącznie w godzinach pracy PSZOK. Zmiana taka podyktowana została dowozem odpadów z zewnątrz oraz pojawianiem się na przyczepie innych odpadów.

Od 1 listopada 2018r. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-36.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

Michał Ciepły

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż wniosek aplikacyjny do udziału w naborze dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs został złożony w dniu 23.05.2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. Początkowo zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Następnie Zarząd Województwa Śląskiego informował o kolejnych zmianach terminów z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r., a następnie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynikała z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Ostatnią informacją opublikowaną w dniu 27.02.2019 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest informacja, iż z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r.  na marzec 2019 r.

Informacje na bieżąco można śledzić na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Do góry