Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Konkursy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu nr 13/2018 na Przedsięwzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ – ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA

Wnioski będą przyjmowane w LGD „Ziemia Pszczyńska” w terminie od 25. września 2018 r. do 9. października 2018 r. w ramach projektu grantowego pt. Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej.

Szczegóły dotyczące naboru wraz z dokumentacją znajdą Państwo na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/.

Nabór dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna – bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Celem projektu będzie m.in. doposażenie grantobiorców w sprzęty, które umożliwią im dalsze działania propagujące lokalne dziedzictwo.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż w ostatnim czasie zaktualizowany został „Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jest on dostępny na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ w zakładce Dokumenty programowe/podstawowe.

Zgodnie z harmonogramem już we wrześniu br. przez LGD „Ziemia Pszczyńska” zostanie ogłoszony nabór wniosków do kolejnego projektu grantowego. Nabór ten dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna – bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Projekt będzie realizowany w ramach Przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ – ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA. Jego celem będzie m.in. doposażenie grantobiorców w sprzęty, które umożliwią im dalsze działania propagujące lokalne dziedzictwo.

W związku z naborem, początkiem września planowany jest cykl spotkań doradczych dla potencjalnych grantobiorców. Spotkania te będą miały charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 60 minut. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie LGD (Pszczyna, ul. 3. Maja 11) w godzinach od 12.00 do 17.00, w terminie 4 i 5 września 2018 r. Chęć udziału w doradztwie należy zgłaszać pod numerem telefonu – 32 210 02 12 (biuro LGD).

 Na grudzień br. planowane jest z kolei ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego:

  • P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE
  • P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/ USŁUGI LOKALNE
  • P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
  • P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE

Ogłoszone będą też konkursy w ramach przedsięwzięć P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekologicznych).

W związku z powyższymi konkursami w listopadzie odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, na którym poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz omówione zostaną zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zapisy procedury wyboru operacji do dofinansowania.

Aktualne procedury wyboru i oceny wniosków dostępne są na stronie LGD w zakładce Dokumenty programowe/ dokumenty związane z wyborem projektów.

Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do korzystania z doradztwa i konsultowania swoich pomysłów.

Informujemy, że w dniu 19.07.2018 r. ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie małych grantów “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

Nabór potrwa do dnia 19.08.2019r. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem systemu www.witkac.pl, które będą dotyczyć dofinansowania mikroprojektu społecznego lub wsparcia rozwoju organizacji.

Kto może składać wnioski?

  1. Młode organizacje, które istnieją nie dłużej niż 30 miesięcy, a ich budżet nie przekracza
    25 000 zł.

  2. Obywatelskie grupy nieformalne.

  3. Nieformalne grupy samopomocowe

Szczegóły konkursu na www.fioslaskie.com. Zachęcamy także do zapoznania się z Regulaminem konkursu na stronie: https://www.fioslaskie.com/dokumenty

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich zorganizowało XII edycję konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Do I etapu Konkursu zgłoszono przedsięwzięcie pn. „Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach”. W wyniku kwalifikacji w I etapie XII edycji konkursu TUP do nagrody nominowano między innymi „Świątynię Dumania”.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnosiły się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy docenili rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwrócono na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W bieżącym roku nagrody przyznano w trzech kategoriach: Miejska przestrzeń publiczna, Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Jury przyznało także Grand Prix. Otrzymane nagrody przedstawiają się następująco:

1. Miejska przestrzeń publiczna:
Przestrzeń publiczna na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem w Rybniku

2. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Park Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie

3. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Świątynia Dumania – tematyczny park Archanioła w Ornontowicach

GRAND PRIX
Bulwary Wiślane w Warszawie od mostu Śląsko – Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 22 czerwca w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni.

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

W tegorocznym konkursie bierze udział projekt zrealizowany w naszej Gminie pn. Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego w Ornontowicach.

W związku z powyższym zapraszamy do głosowania internetowego pod adresem: https://npp.slaskie.pl/vote/npp–edycja-2018 .

Możliwość oddania głosów do dnia 31.07.2018r.

Dziękujemy za oddany głos!

Do góry