Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Konkursy

Informujemy, że w dniu 19.07.2018 r. ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie małych grantów “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

Nabór potrwa do dnia 19.08.2019r. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem systemu www.witkac.pl, które będą dotyczyć dofinansowania mikroprojektu społecznego lub wsparcia rozwoju organizacji.

Kto może składać wnioski?

  1. Młode organizacje, które istnieją nie dłużej niż 30 miesięcy, a ich budżet nie przekracza
    25 000 zł.

  2. Obywatelskie grupy nieformalne.

  3. Nieformalne grupy samopomocowe

Szczegóły konkursu na www.fioslaskie.com. Zachęcamy także do zapoznania się z Regulaminem konkursu na stronie: https://www.fioslaskie.com/dokumenty

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich zorganizowało XII edycję konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Do I etapu Konkursu zgłoszono przedsięwzięcie pn. „Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach”. W wyniku kwalifikacji w I etapie XII edycji konkursu TUP do nagrody nominowano między innymi „Świątynię Dumania”.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnosiły się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy docenili rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwrócono na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W bieżącym roku nagrody przyznano w trzech kategoriach: Miejska przestrzeń publiczna, Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Jury przyznało także Grand Prix. Otrzymane nagrody przedstawiają się następująco:

1. Miejska przestrzeń publiczna:
Przestrzeń publiczna na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem w Rybniku

2. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Park Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie

3. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Świątynia Dumania – tematyczny park Archanioła w Ornontowicach

GRAND PRIX
Bulwary Wiślane w Warszawie od mostu Śląsko – Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 22 czerwca w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni.

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

W tegorocznym konkursie bierze udział projekt zrealizowany w naszej Gminie pn. Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego w Ornontowicach.

W związku z powyższym zapraszamy do głosowania internetowego pod adresem: https://npp.slaskie.pl/vote/npp–edycja-2018 .

Możliwość oddania głosów do dnia 31.07.2018r.

Dziękujemy za oddany głos!

Wystartowała szósta już edycja akcji – Listy dla Ziemi 2018, w której Gmina Ornontowice po raz kolejny bierze udział. W akcji łączona jest tematyka niskiej emisji i gospodarki odpadami.

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Trzecia edycja była poświęcona ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi, czwarta i piata (2016, 2017) – niskiej emisji i dbaniu o klimat.

W ramach akcji organizowany jest m.in. konkurs na „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2018”. Organizatorem akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka.

Więcej na stronie: http://listydlaziemi.pl/

 

Do góry