Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym 2020/2021.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice:

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Do góry