Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

2. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice,

3. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

4. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice,

2. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

3. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

2. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice,

3. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:
1. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach,

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

3. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry