Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od środków transportowych na 2021 rok.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie stawek na podatek od nieruchomości na 2021 rok.

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0325.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Czytaj więcej „Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy”
Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0323.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Czytaj więcej „Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy”

Do góry