Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

pszok1Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że przy ul. Grabowej w Ornontowicach (za sklepem Delikatesy Centrum) funkcjonuje już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00.


 

PSZOK:

 • to miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 •  jest ogrodzony, monitorowany, wyposażony w szereg kontenerów i swobodny dostęp do nich pojazdów przywożących odpady jak i odbierających odpady,
 • zapewnia możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu,
 • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych |Gminę Ornontowice,
 • odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

pszok2Do tej pory z jego terenu zostały wywiezione:

 • 2 kontenery z odpadami wielkogabarytowymi (o masie 36 t);
  • 4 kontenery z tworzywami sztucznymi, odpadami wielomateriałowymi oraz metalem (o masie 1,1 t);
  • 2 kontenery z gruzem (o masie 5t);
  • 3 kontenery z papierem (o masie 1,1 t);
  • 15 kg leków przeterminowanych;
  • 3 kontenery z odpadami zmieszanymi (o masie 7t).

 

pszok3Natomiast z czterech punktów zbiórek masy zielonej z terenu Ornontowic zostało wywiezionych dotychczas 14 kontenerów o masie 7 t.
Uprzejmie prosimy mieszkańców Ornontowic o wsypywanie masy zielonej do pojemnika już bez worków.
Można zauważyć, że od czasu funkcjonowania PSZOK zmniejszył się problem śmieci w lesie, a podrzucanie śmieci na dzikie wysypiska przestały się opłacać.
Zapraszamy zatem do korzystania z w/w oferty.