Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej czynny będzie:

  • w okresie od 1 kwietnia do 31 października: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca: w godzinach od 12:00 do 16:00.

W soboty, przez cały rok, PSZOK czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. Uwaga! W środy PSZOK będzie nieczynny.

Zmiana godzin umożliwi mieszkańcom dostarczanie odpadów (szczególnie odpadów zielonych) o godzinę dłużej w okresie letnim.

Odpady zielone, które można było wrzucać do przyczepy ustawionej przed PSZOK, od bieżącego roku odbierane są wyłącznie w godzinach pracy PSZOK. Zmiana taka podyktowana została dowozem odpadów z zewnątrz oraz pojawianiem się na przyczepie innych odpadów.

Od 1 listopada 2018r. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-36.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.


PSZOK – informacja z dnia 17 marca 2020 r.

W związku z zaleceniami i działaniami prewencyjnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice, w ramach działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania czynny jest we wtorki oraz czwartki od godz. 12.00 do godz. 16.00, w soboty od godz. 9.00 do 13.00.


Regulamin korzystania z PSZOK obowiązujący od 1 stycznia 2018r

Od stycznia 2018 r. mieszkańcy dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani będą okazać dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Urzędu Gminy Ornontowice najbardziej aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie okazania takiego dokumentu odpady nie zostaną przyjęte.

Od stycznia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport wszystkich odbieranych odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

  • to miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • jest ogrodzony, monitorowany, wyposażony w szereg kontenerów i swobodny dostęp do nich pojazdów przywożących odpady jak i odbierających odpady,
  • zapewnia możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu,
  • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminę Ornontowice,
  • odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

pszok2

pszok1

pszok3