Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 2 stycznia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Brzozowej (tj. nowej drogi dojazdowej do PSZOK) czynny będzie:
– od wtorku do piątku w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. od 13:00 do 17:00;
– od wtorku do piątku w okresie od 1 listopada do 31 marca w godz. od 12:00 do 16:00;
– w soboty przez cały rok w godz. od 9:00 do 13:00.
W poniedziałki PSZOK będzie nieczynny.

Regulamin korzystania z PSZOK obowiązujący od 1 stycznia 2018r

Od stycznia 2018 r. mieszkańcy dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani będą okazać dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Urzędu Gminy Ornontowice najbardziej aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie okazania takiego dokumentu odpady nie zostaną przyjęte.

Od stycznia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport wszystkich odbieranych odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

  • to miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • jest ogrodzony, monitorowany, wyposażony w szereg kontenerów i swobodny dostęp do nich pojazdów przywożących odpady jak i odbierających odpady,
  • zapewnia możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu,
  • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminę Ornontowice,
  • odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

pszok2

pszok1

pszok3